преди всичко

преди всичко
словосъч. - най-много, най-вече, предимно, главно, на първо място, особено, най-напред, първо и първо, максимум

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • преди — предл. досега нар. от преди, някога, отдавна, преди всичко, преди време, в миналото, нявга, по рано, в навечерието, пред прага …   Български синонимен речник

  • главно — нар. предимно, преимуществено, съществено, преди всичко, най вече, най много, особено, принципиално, генерално …   Български синонимен речник

  • най-вече — нар. най много, особено, предимно, преди всичко, главно, на първо място, изпърво нар. силно, важно …   Български синонимен речник

  • най-много — нар. максимум, най вече, главно, предимно, преди всичко …   Български синонимен речник

  • най-напред — нар. първо и първо, преди всичко …   Български синонимен речник

  • на първо време — словосъч. преди, всичко, отначало, най напред, първоначално …   Български синонимен речник

  • особено — нар. най вече, предимно, главно, именно, преди всичко, на първо място, за подчертаване, в частност, характерно, изпърво, различно, не такова, не така, по своему …   Български синонимен речник

  • повечето — нар. често, често пъти, най вече, предимно, преди всичко, главно …   Български синонимен речник

  • предимно — нар. преимуществено, преди всичко, главно, най вече, най много, изначало, особено, специално, по предпочитание, на първо място …   Български синонимен речник

  • преимуществено — нар. предимно, преди всичко, главно, най вече, най много, изначало, особено, специално, по предпочитание, на първо място …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”